Ero ja yhteistyövanhemmuus -hanke (2017-18) -Kehitämme eroauttamisen palveluita

Vanhempien ero koskettaa vuosittain noin 40 000 lasta tai nuorta. Eron tapahtuessa 60 prosenttia lapsista on pieniä, korkeintaan alakoululaisia. Vanhempien parisuhteen päättyminen on suuri muutos kaikille perheenjäsenille. Vanhempien ero heijastuu aina myös lapsen elämään. Vanhempien välisen yhteistyön sujuvuus eron jälkeen ja suhteen säilyminen molempiin vanhempiin on tärkeää. Se suojaa lasta ja tukee lapsen sopeutumista muutoksiin.

Jotta turvattaisiin lapsen hyvinvointi, on vanhempien hyvä eroa pohtiessa tai eron jälkeen hakea tarvittaessa apua oman selviämisen tueksi sekä vanhemmuuden haasteisiin uudessa tilanteessa. Eron herättämien tunteiden läpikäyminen tekee eroon sopeutumisen ja eron jälkeisen elämän aloittamisen helpommaksi myös vanhemmille itselleen.

Kuopion ensikotiyhdistyksen hanke Ero ja yhteistyövanhemmuus on kansalliseen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE) liittyvä osaprojekti, jossa kehitetään eroauttamista. Keskiössä on lapsi ja lapsen edun ja oikeuksien toteutuminen.

Ero ja yhteistyövanhemmuus -hankkeessa kartoitetaan millaisia ja kuinka järjestettyjä palveluita eroa harkitseville ja eronneille vanhemmille on tarjolla Pohjois-Savossa. Eroauttamistyötä tekevien välille luodaan vahva verkosto, jotta perheille turvataan palveluiden oikea-aikainen saatavuus ja espanacialis.org palveluohjaus. Eropalvelut mallinnetaan osaksi koko maakunnan kattavaa perhekeskustoimintaa.

Lisätietoa: Tuula Heiskanen, projektityöntekijä p. (044) 369 7217 tai tuula.heiskanen(at)kuopionensikoti.fi

 

 
 

Vanhempi vankilan porteilla -hanke

MYÖS VANKI VOI OLLA VANHEMPI!

Suomessa arvioidaan olevan lähes 10 000 lasta ja nuorta, joiden vanhempi on vankilassa. Vanhemman vankeusrangaistuksen suorittaminen koskettaa koko perhettä ja hänen lähipiiriään. Vankilatuomiolta vapautuminen on iso elämänmuutos koko perheelle. Vankien lapsilla on tutkimusten mukaan suurempi riski mielenterveysongelmiin ja vaikeuksiin kaverisuhteissa ja ovat täten alttiimpia syrjäytyä.

Vankeuslain mukaan lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempaansa. Vankilassa olevaa vanhempaa tulisi tukea suhteiden ylläpitämisessä perheeseensä sekä läheisiinsä ja annettava mahdollisuus osallistua lastensa elämään ja kasvatukseen, jos se on lapsen edun mukaista. Vahvat siteet lapsiin ja puolisoon auttavat merkittävästi vankeusajan jälkeistä elämää ja lisäävät mahdollisuuksia irtautua rikollisesta elämäntavasta.

Ensi -ja turvakotien Vanhempi vankilan portilla -hanke (2017-2019) tarjoaa mahdollisuuden selvittää rikosseuraamusasiakkaan vanhemmuuden tukemisen mahdollisuuksia ja lapsen osallisuutta.

Hankkeessa kehitetään vankien ja heidän perheittensä kanssa tehtävää oikea-aikaista perhetyötä jo vankeusaikana, mutta erityisesti koevapauteen tai ehdonalaiseen siirtymisen vaiheessa. Vapautuminen vaikuttaa suuresti koko perheeseen, mutta vankien lapset ja puolisot ovat jääneet usein vangin vapauden suunnittelussa vähälle huomiolle. Hankkeessa vahvistetaan perhesuhteita vapautumiseen liittyvän suuressa elämänmuutoksessa tukemalla vankeja vastuullisen vanhemmuuden ylläpitämiseen vanhemmuuskeskusteluiden ja valvottujen tapaamisten muodossa. Lapsen osallisuus on meille erityisen tärkeää.

Hankkeessa kartoitetaan rikosseuraamusasiakkaiden perhetyötä tukevia käytäntöjä sekä menetelmiä ja kootaan niistä koulutusmalli rikosseuraamusasiakkaiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Perheiden kanssa tehtävän työn rinnalla rakennetaan ja vahvistetaan alueellisia viranomais- ja järjestöverkostoja. Käytäntöjen levittämisellä, aidolla vuoropuhelulla sekä toimivalla yhteistyöllä on vaikutuksia vankien ja heidän perheidensä hyvinvointiin. Hankkeen kehittämistyön lähtökohtana on Rikosseuraamuslaitoksen Lapsi- ja perhetyön linjaukset ( 2013).

Hanke on STEAN: rahoittama, joka toteutuu yhteistyössä kolmen jäsenyhdistyksen kanssa: Kanta-Hämeen perhetyö ry, Kuopion ensikotiyhdistys ry sekä Lahden ensi- ja turvakotiyhdistys ry. Kanta-Hämeen ja Lahden projektityöntekijänä toimii Nana Lindholm ja Kuopiossa Anna Koistinen. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Rikosseuraamuslaitos, Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS sekä Vankien Omaiset VAO ry.

Lisätiedot: Anna Koistinen, projektityöntekijä, p. 044-3697216.

anna.koistinen@kuopionensikoti.fi

 

Etsimme vapaaehtoisia

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta?

Kuopion ensikotiyhdistys tarjoaa monia mahdollisuuksia toimia lapsiperheiden hyväksi.

Vapaaehtoistoiminta sopii sinulle, jolla on hieman aikaa ja halua auttaa sekä kyky tulla toimeen ihmisten kanssa. Mitään erityisosaamista et tarvitse.  Auttamisen hyvänä lähtökohtana on kuitenkin tasapainoinen tilanne omassa elämässä.

Etsimme vapaaehtoisia

* Lapsiperheiden tukihenkilöiksi ja lastenhoitajiksi

* synnyttäjän tukihenkilöksi – Doulaksi

* Eroneuvo-vapaaehtoiseksi

* Mieskaverit®- toimintaan

Tutustu vapaaehtoistoiminnan muotoihin ja löydä omasi!

www.kuopionensikoti.fi/kansalaistoiminta/#

www.mieskaverit.fi

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Vapaaehtoiseksi pääsee haastattelun ja koulutuksen kautta. Koulutus kestää 6-15 tuntia, riippuen vapaaehtoistoiminnan muodosta. Me koulutamme sinut tehtävään ja tarjoamme toiminnanohjausta sekä virkistystoimintaa. Ammatillisen työntekijän tuki on vapaaehtoistoimijoiden käytössä koko toiminnan ajan.

Lapsiperheitten tukihenkilöt/lastenhoitajien, Doulien sekä Eroneuvo-vapaaehtoisten koulutukset koostuvat kahdesta osioista; ensin on kaikille yhteinen perehdytys (3t), sitten on syventävät koulutusosiot (3 tai 9 tuntia). Mieskaveritoiminnalla on oma erillinen koulutuskokonaisuutensa (15tuntia).

Koulutukset syksyllä 2017

lapsiperheitten tukihenkilöt/lastenhoitajat, Doulat ja Eroneuvo-vapaaehtoiset

25.9.  klo 17-20 Yleinen perehdytys

29.9. klo 17-20 ja 30.9 klo 9-15 vapaaehtois-Doula koulutus

2.10 klo 17-20 Eroneuvo-vapaaehtoisten koulutus -lisäksi kaksi myöhemmin sovittavaa koulutuspäivää

9.10 klo 17-20 lastenhoitajat/tukihenkilöt

 

Mieskaverikurssi: ma 23.10, ma 30.10., ma 6.11. klo 17-20 ja la 18.11 klo 9-15

Lue lisää:
www.mieskaverit.fi

 

Ilmoittaudu mukaan!

Yhteyshenkilö: Riitta Kokkonen p. 044 3697214 riitta.kokkonen@kuopionensikoti.fi

Huomio: heinäkuussa ilmoittautumiset ainoastaan sähköpostitse työntekijän ollessa lomalla. Heinäkuussa emme pysty vastaamaan ilmoittautumisiin, mutta otamme yhteyttä viestien perusteella heti elokuussa. Puhelimitse voi ilmoittautua 1.8. alkaen.

 

Avoin työpaikka: projektityöntekijä Lape-hankkeeseen

Kuopion ensikotiyhdistys ry on yleishyödyllinen järjestö, joka tukee vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa. Olemme toimineet lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena vuodesta 1946. Teemme monipuolista työtä Kuopion ja Pohjois-Savon alueella, tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Yhdistyksen palveluksessa on 29 työntekijää. Ammattilaisten lisäksi työssämme on mukana joukko koulutettuja, tehtäviinsä sitoutuneita vapaaehtoisia. Yhdistys on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestö. Yhdistys hakee nyt PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2017 – 30.10.2018 toteuttamaan yhdistyksen osuutta YHDESSÄ! Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -hankkeessa.

Yhdistyksen osuus hankkeessa liittyy eroauttamiseen. Tavoitteena on kartoittaa alueen olemassa olevat palvelut, mallintaa eroauttamispalvelut maakunnan uusi sote-rakenne huomioiden ja rakentaa eroauttamistyötä tekevien tahojen (julkinen sektori, seurakunnat, järjestöt) verkostot. Projektityöntekijänä vastaat tavoitteiden toteuttamisesta. Teet yhteistyötä Pohjois-Savon hankkeen muiden toteuttajien ja toimijoiden kanssa.

Toivomme, että sinulla on näkemystä palvelujärjestelmän asiakaslähtöisestä kehittämisestä, lapsilähtöisestä työskentelystä ja eroauttamisesta. Pystyt työskentelemään itsenäisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja jäsentämään isoja kokonaisuuksia. Raportoit sujuvasti. Vuorovaikutustaitosi ovat hyvät ja verkostotyösi sujuu.

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Katsomme eduksesi lastensuojelutyön, järjestötyön ja palvelumuotoilun kokemuksen.

Tarjoamme haastavan työn ja näköalapaikan maakunnan lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen. Projektin aikana saat tukea myös Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työmuodon työntekijöiltä ja vertaistukea muissa liiton jäsenjärjestöissä tehtävästä Lape-kehittämistyöstä. Tehtävässä on mahdollisuus yhteen sovittaa työ ja muu elämä joustavien työaikojen avulla.

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelulan työehtosopimusta. Palkkaluokka on G28.

Lisätietoja tehtävästä antaa avopalvelupäällikkö Tytti Lintunen (tytti.lintunen@kuopionensikoti.fi) puh. 044 369 7209 29.6. ja 12.-13.7. klo 9 – 15. Lähetä hakemuksesi ja cv:si viimeistään 13.7.2017 mennessä osoitteeseen tytti.lintunen@kuopionensikoti.fi Haastattelut pidetään 7.8. klo 10 – 16.

KUOPION ENSIKOTIYHDISTYKSEN TYÖ TAVOITTI NOIN 500 TARVITSEVAA VUONNA 2016

70-vuotias yhdistys tukee Pohjois-Savon lapsiperheitä turvallisessa arjessa

Kuopion ensikotiyhdistys tarjosi vuonna 2016 apua ja tukea noin 500 tarvitsevalle Kuopion ja Pohjois-Savon alueella.

Apua saivat muun muassa mielenterveysongelmien ja päihderiippuvuuden kanssa kamppailevat vanhemmat. Lisäksi tukea tarjottiin vauvojen univaikeuksiin, eronneille perheille sekä vanhemmille, jotka tarvitsivat tukea lapsen ja vanhemman tapaamisiin.

Kuopion ensikotiyhdistys perustettiin 70 vuotta sitten auttamaan yksinäisiä äitejä. Nykyisin yhdistys tarjoaa monipuolisia, ammattimaisia tukipalveluita vauva- ja lapsiperheille koko Pohjois-Savon alueella. Yhdistys työllistää lähes 30 kokopäiväistä ja osa-aikaista työntekijää.

Vuonna 2016 yhdistyksen toiminnassa korostui sekä vapaaehtoistoiminnan kasvu että nykyisten palveluiden entistä parempi käyttöaste. Ensikoti Pihlan ja eroperheiden tapaamispaikkatoiminnan käyttöasteet nousivat selvästi.

Ensikoti tukee päihderiippuvuudesta toipuvien kuntoutumista

Yhdistyksen ylläpitämät ensikoti Pihla ja avopalveluyksikkö Amalia tukivat vuonna 2016 yhteensä 26:n päihdeongelmien kanssa kamppailevan perheen kuntoutumista. Apua sai 25 äitiä, 12 isää ja 24 lasta. Erityisesti ensikoti Pihlassa vuosi oli työntäyteinen: kaikki hoitopaikat olivat koko vuoden täydessä käytössä. Hoitovuorokausia oli lähes 3900.

Pihla ja Amalia ovat osa Ensi-ja turvakotien liiton koordinoimaa, valtakunnallista Pidä kiinni -hoitojärjestelmää. Toiminta on tutkitusti tehokasta: kaksi kolmasosaa asiakasperheistä selviää niin, että lapsi voi kasvaa yhdessä biologisten vanhempiensa kanssa lapsen turvallista kehitystä tukevassa ympäristössä.

Hoitojaksojen aikana tuetaan samanaikaisesti lapsen ja vanhemman toimivan vuorovaikutuksen syntymistä sekä vanhemman toipumista päihderiippuvuudesta. Samalla opetellaan arjen ja vuorovaikutustaitojen hallintaa. Riittävän pitkä, mieluiten jo raskausaikana alkanut intensiivinen hoito ja jatkokuntoutus tukevat päihteettömän lapsiperhearjen sujumista myös kotiutumisen jälkeen.

Vapaaehtoiset synnyttäjien tukena – toiminta kasvaa

Vapaaehtoistyössä erityisesti doula-toiminta saavutti uutta suosiota. Synnytyksen tukihenkilöitä eli doulia koulutettiin lisää ja yhä useampi tuleva äiti sai heiltä tukea raskauden aikana ja synnytyksessä.

“Synnytys, vauvan odottaminen ja pikkuvauva-aika mietityttävät monia. Tämä näkyy doula-toiminnassa, jossa monet saavat tukea äidiksi tulemiseen”, kertoo ensikotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Pehkonen. “Ensi syksynä koulutamme lisää myös vapaaehtoisia mieskavereita, joille näyttäisi olevan myös paljon kysyntää.”  

Kuopion ensikotiyhdistyksellä on noin 40 aktiivista vapaaehtoista. He toimivat lapsiperheiden tukihenkilöinä, lastenhoitajina, synnytyksen tukihenkilöinä eli doulina, eroavien vanhempien vertaistukihenkilöinä sekä mieskavereina lapsille, joiden elämässä ei ole isää tai muuta läheistä miehen mallia.

Lisätietoa:
Kuopion ensikotiyhdistys ry
toiminnanjohtaja
Pirjo Pehkonen
puh. 044 3697 220
pirjo.pehkonen@kuopionensikoti.fi
www.kuopionensikoti.fi

Yhdistys Facebookissa:
https://www.facebook.com/kuopionensikotiyhdistys

Kuopion ensikotiyhdistys ry tukee vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa. Olemme toimineet lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena vuodesta 1946. Teemme monipuolista työtä Kuopion ja Pohjois-Savon alueella, tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Ammattilaisten lisäksi työssämme on mukana joukko koulutettuja, tehtäviinsä sitoutuneita vapaaehtoisia.

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja hyvään arkeen

Odottajan olohuone -synnytykseen ja vauva-aikaan valmistava ryhmä

 

11.9.-16.10.2017, maanantaisin klo 17.00-19.30, osoitteessa Haapaniementie 10

Ryhmä on ammatillisesti ohjattu, suljettu vertaisryhmä. Ryhmään ovat tervetulleita ensisijaisesti ensimmäistä lastaan odottavat. Ryhmä voi auttaa erityisesti odottajia, joilla liittyy pelkoa, jännitystä tai epävarmuutta synnytystä ja/tai vauva-aikaa kohtaan. Ryhmän tavoitteina ovat vanhempien omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen tukeminen ja tunnesuhteen vahvistuminen vauvaan sekä vertaisuuden vahvistuminen.

Paikat (5-8 perhettä) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmän kaikille tapaamiskerroille osallistuminen on suotavaa. Puolisot ja tukihenkilöt osallistuvat yhdelle tapaamiskerralle (25.9.). Parhainta aikaa osallistumiseen ovat raskausviikot 20-30.

Ryhmässä (7 tapaamiskertaa) keskustellaan vauvan odotukseen, synnytykseen ja vauva-aikaan liittyvistä aiheista sekä tehdään liike-, ääni- ja rentoutusharjoituksia, joiden avulla voi valmistautua tulevaan synnytykseen ja vuorovaikutukseen vauvan kanssa. Aikaa jätetään myös vapaalle keskustelulle ja kysymyksille. Viimeinen tapaaminen järjestetään vauvojen syntymän jälkeen. Tapaamisiin kuuluu iltapala.

”Raskauden tuomista ajatuksista ja muutoksista on voinut puhua avoimesti. Ryhmäläiset ovat tsempanneet toisiaan. Yhteys ryhmään jatkuu edelleen.”

”Ryhmän kautta on tullut mielenrauha, koska on saanut paljon tarpeellista tietoa odotusajasta, valmistautumisesta ja synnyttämisestä, sekä erityisesti miten voi olla aktiivinen itse.”

”Turhat pelot ovat hävenneet, nyt koen olevani rohkeampi suhteessa synnytykseen.”

(Otteita kevään ryhmän palautteista)

RYHMÄÄN OSALLISTUMINEN ON MAKSUTONTA.

Ilmoittautuminen 4.9.2017 mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Baby blues – työntekijä, vapaaehtoisdoula-koordinaattori, kätilö, Laura Lahti puh. 044 3697202 tai laura.lahti@kuopionensikoti.fi

Päiväryhmä Kehrävän syksyn ryhmä käynnistyy 5.9.

 

Päiväryhmä on 3-5 vanhemman ja alle kaksi vuotiaan vauvan muodostama suljettu vertaisryhmä vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen tueksi. Perheitä tavataan muutaman kerran ennen ryhmän alkua, joten ota pian yhteyttä Kehrävän ohjaajiin niin kerromme toiminnasta lisää. p.044-3697212 ja 044-3697213.

Anna lahja vauvaperheelle Kuopiossa!

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja hyvään arkeen. Kuopion ensikotiyhdistys tukee vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa. Erityisesti meitä tarvitaan, kun vanhempi uupuu, kärsii päihde- tai mielenterveysongelmista tai joutuu yllättävään kriisitilanteeseen.

Tänä vuonna on Kuopion ensikotiyhdistyksen 70-vuotisjuhlavuosi. Syksyn 2016 aikana järjestämme varainkeruukampanjan, jonka tuotot käytetään ensikotiyhdistyksen työn vahvistamiseen.

Kuopion ensikotiyhdistys on hieno paikallinen kohde, johon myös yritykset voivat suunnata esimerkiksi joulukorttirahat. Lahjoituksen voi kohdistaa myös tiettyyn yhdistyksemme työmuotoon.

Tekemällä lahjoituksen Kuopion Ensikotiyhdistys ry:lle autat meitä auttamaan kaikkein pienimpiä.

Lämmin kiitos tuestasi!

 

Lahjoituksen voi tehdä helposti tilisiirrolla:

TILINUMERO: FI4817973000002948

KERÄYSLUPA: 5740/0032/15

Keräyslupa on voimassa 13.11.2015 – 31.12.2016 Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella.

 

Voimaa ja iloa vauvasta -tapahtumapäivä 14.10. Kuopion kaupunginkirjastolla

Kuopion ensikotiyhdistys on toiminut vuodesta 1946 alueensa lapsiperheiden tukena. Toiminta on vuosikymmenten aikana laajentunut yksittäisten äitien tukemisesta kohti kattavia koko perheen palveluita.

Voimaa ja iloa vauvasta -tapahtumassa palataan yhdistyksen toiminnan alkulähteelle: vauvatyöhön ja perheiden vauva-ajan tukemiseen. Tapahtuma on suunnattu kuopiolaisille perheille, asiantuntijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Mukaan voi tulla joko lapsen kanssa tai ilman. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Tapahtumassa on ohjelmaa koko perheelle (tarkempi ohjelma alla). Voimaa ja iloa vauvasta -teemaa käsitellään mm. tanssin ja musiikin keinoin. Tanssitaiteilija Anniina Aunola ohjaa vanhempia ja vauvoja yhteiseen tanssiin, johon kaikilla läsnäolijoilla mahdollisuus osallistua.

Tapahtumassa puhuvat Ensi- ja turvakotien liiton ja Kuopion ensikotiyhdistyksen vauvatyön ja vanhemmuuden asiantuntijat. He kertovat mm. vanhemman ja lapsen hyvien hetkien rakentamisesta ja vanhemmuuteen luonnollisesti liittyvästä stressistä.

Puheenvuorot on suunnattu sekä pikkulasten vanhemmille että alan asiantuntijoille. Ohjelmassa kuuluvat myös ensikodin asiakkaiden näkökulmat ja kokemukset.

Kuopion ensikotiyhdistyksen avopalveluiden vauvatyöntekijät ja yhdistyksen vapaaehtoiset ovat paikalla keskustelemassa perheiden kanssa ja esittelemässä yhdistyksen palveluita.

Tapahtumassa voi myös tehdä lahjoituksen Kuopion ensikotiyhdistykselle. Auta meitä auttamaan kaikkein pienimpiä!

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoa:

Kuopion ensikotiyhdistys ry
toiminnanjohtaja
Pirjo Pehkonen
puh. 044 3697 220
pirjo.pehkonen@kuopionensikotiry.net
www.kuopionensikoti.fi

OHJELMA

Mitä: Voimaa ja iloa vauvasta – tapahtuma
Missä: Kuopion kaupunginkirjasto, Maaherrankatu 12, Kuopio
Milloin: 14.10.2016 klo 9.30 – 13.30

09.30 Tervetuloa Voimaa ja iloa vauvasta -tapahtumaan!
Toiminnanjohtaja Pirjo Pehkonen, Kuopion ensikotiyhdistys ry

09.30-10.30 Olet lapsesi tärkeä aikuinen – Miten vahvistaa lapsen ja vanhemman yhteisiä hyviä hetkiä?
Kehittämispäällikkö Hanna Sellergren, Ensi- ja turvakotien liitto

10.30-11.00 Yhteinen vauvatanssituokio
Tanssitaiteilija-pedagogi Anniina Aunola

11.00-11.45 Tarjolla kahvia ja mahdollisuus tutustua Kuopion ensikotiyhdistyksen toimintaan.

11.45-12.00 Äitiys on kuin aalto – Baby blues -asiakkaan tarina

12.00-13.00 Vanhemmuuden stressi ja haastavat tunteet.
Projektipäällikkö Satu Keisala Ensi- ja turvakotien liitto

13.00-13.15 Kun huominen sinä oot – Musiikkiesitys

13.15-13.30 Vauvatyön tiimin työntekijöiden tervehdys / Kuopion Ensikotiyhdistys ry

Tapahtumassa ovat esillä seuraavat Kuopion ensikotiyhdistys ry:n toiminnot:
• Baby blues
• Päiväryhmä Kehrävä
• Perhekahvila
• Eroneuvo
• Doulatoiminta

Lahjoita Kuopion Ensikotiyhdistys ry:lle. Autat meitä auttamaan kaikkein pienimpiä.
Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja hyvään arkeen. Kuopion ensikotiyhdistys tukee vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa. Erityisesti meitä tarvitaan, kun vanhempi uupuu, kärsii päihde- tai mielenterveysongelmista tai joutuu yllättävään kriisitilanteeseen.

Jokainen voi tarvita apua. Jokainen voi auttaa. Kiitos, että tuet työtämme.
TILINUMERO: FI4817973000002948
KERÄYSLUPA: 5740/0032/15
Keräyslupa on voimassa 13.11.2015 – 31.12.2016 Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella.

Syksyn myötä Kuopion ensikotiyhdistyksellä eroneuvo – ja eroneuvokahvila toiminta jatkuu

ero

Toiminta on kertaluontoista matalan kynnyksen toimintaa eroa harkitseville tai eronneille vanhemmille. Lähtökohtana on tukea vanhemmuutta ja antaa asiaan liittyvää tietoa ja vertaistukea. Tule yksin, yhdessä tai ystävän kanssa, jos kaipaat tietoa, juttu kaveria tai vertaista.

Eroneuvotilaisuudet on avoimia, maksuttomia eivätkä vaadi etukäteen ilmoittautumista. Tapaamispaikkana on Kuopion ensikotiyhdistyksen tila osoitteessa Haapaniementie 10.

Syksyn aikana tarjolla

Eroneuvo-ilta:

ke 21.9.16 klo.17- 19

Eroneuvokahvilat:

26.10.16 klo.17- 19

                    23.11.16 klo.17- 19

       14.12.16 klo. 17- 19

Lisätietoja: puh. 044-3697210 anne.back@kuopionensikoti.fi

”Upeaa oli se, että sai itse kertoa mitä halusi. Ja että tilaisuuteen pääsi suht nopeasti.”

Tervetuloa!