Kevään unichat -vertaiskeskustelut käynnistyvät!

Valvottaako vauva? Ovatko unirytmit hukassa ja voimat loppuvat? Loppuuko keinot keskiyön tunteina?

– Silloin Unichat on juuri sinua varten!

Unichat -vertaiskeskustelu on ryhmächat, jossa voit keskustella vauvan uneen, rytmiin, valvottuihin öihin tai unenpuutteeseen liittyvistä kysymyksistä. Unichattiin ei tarvitse erikseen rekisteröityä tai ilmoittautua. Vertaiskeskustelu tapahtuu nimimerkillä.

Vertaiskeskustelussa saat vertaistukea ja arjen selviytymisvinkkejä muilta vanhemmilta sekä voit myös kysyä unineuvonnan ammattilaisilta Sinua mietityttävistä teemoista.

Verkkokeskustelun ohjaajina toimivat Baby Blus -työntekijät, joilla on vankka kokemus vauvaperheiden unineuvonnasta.

Etsitään yhdessä muutoksen avaimia teidän perheenne tilanteeseen.

Kevään 2018 Unichatit torstaisin:

1.2. Klo 9-10.30

15.2. Klo 11.30-13

1.3. Klo 17.30-19

15.3. Klo 12-13.30

29.3. Klo 13-14.30

12.4. Klo 13-14.30

26.4. Klo 9.30-11

17.5. Klo 12-13.30

31.5. Klo 13-14.30

14.6. Klo 17.30-19

Unichatin löydät vauvaitkee.fi -sivustolta kohdasta, Mistä apua -www.vauvaitkee.fi

Tervetuloa mukaan!

 

 

 

VÄKIVALTATYÖN AVOPALVELUITA VAHVISTETAAN POHJOIS-SAVOSSA

Kuopion ensikotiyhdistys käynnistää maaliskuussa 2018 hankkeen, joka vahvistaa lähisuhdeväkivallan osapuolten auttamispalveluita koko Pohjois-Savon alueella. Työtä tarvitaan, sillä tällä hetkellä Pohjois-Savon alueella ei ole kohdennettuja ja pysyviä palveluita väkivaltaa kokeneille tai väkivaltaa tehneille.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on tänään ehdottanut hankkeelle yhteensä 466 000 euron rahoitusta kolmivuotiskaudeksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa avustukset alkuvuodesta.

Hanke aloittaa väkivaltaisissa lähisuhteissa elävien avopalvelut Pohjois-Savossa. Väkivaltatyön avopalveluiden kehittäminen kytketään osaksi maakunnassa kehitteillä olevaa perhekeskusrakennetta. Hankkessa tehdään yhteistyötä myös muiden järjestötoimijoiden kanssa.

“Olemme erittäin tyytyväisiä, että hankerahoitus järjestyi, sillä tarve tälle työlle on alueellisesti suuri”, sanoo toiminnanjohtaja Pirjo Pehkonen Kuopion ensikotiyhdistyksestä.

Vuonna 2016 Itä-Suomen poliisi kirjasi Pohjois-Savon alueella 188 ilmoitusta perheväkivallasta. Kotihälytyksiä perheväkivallasta kirjattiin 1534. Väkivaltaa tapahtuu perheissä, seurustelusuhteissa ja muissa lähisuhteissa. Lähisuhdeväkivalta näkyy myös lastensuojeluilmoituksissa.

“Tällä hetkellä Pohjois-Savon ainoa turvakoti toimii Kuopiossa. Kun väkivaltatyöhön erikoistuneita avopalveluita ei ole, apua tarvitsevat voivat turvakotijakson jälkeen jäädä tyhjän päälle. Muualla maakunnassa tilanne on vielä heikompi kuin Kuopiossa”, Pehkonen sanoo.

“Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen, siihen puuttuminen ja osapuolten auttaminen vaatii ammattilaisilta tietoa ja osaamista, jota ei tällä hetkellä ole riittävästi. Hyvät avopalvelut mahdollistavat väkivallan katkaisun jo varhaisessa vaiheessa.”

Tavoitteena on, että läheisen ihmisen tekemää väkivaltaa kokeneet saavat jatkossa apua matalalla kynnyksellä. Avopalvelupisteissä annetaan tukea lapsille, nuorille ja aikuisille. Apua voi saada joko henkilökohtaisissa tapaamisissa ammattilaisen kanssa tai ryhmämuotoisesti. Lisäksi kehitetään työtapoja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn.

Hankkeessa myös koulutetaan lähisuhdeväkivallan eri osapuolia kohtaavia ammattilaisia yhdessä väkivaltaisissa lähisuhteissa eläneiden kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoa:
Kuopion ensikotiyhdistys ry
toiminnanjohtaja
Pirjo Pehkonen
puh. 044 3697 220
pirjo.pehkonen@kuopionensikoti.fi
www.kuopionensikoti.fi

Yhdistys Facebookissa:
https://www.facebook.com/kuopionensikotiyhdistys

Kuopion ensikotiyhdistys ry tukee vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa. Olemme toimineet lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena vuodesta 1946. Teemme monipuolista työtä Kuopion ja Pohjois-Savon alueella, tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Ammattilaisten lisäksi työssämme on mukana joukko koulutettuja, tehtäviinsä sitoutuneita vapaaehtoisia.

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja hyvään arkeen.

Kun lähisuhdeväkivalta ei päätykään eroon

Vainoa ei mielletä suomalaiseen ja tasa-arvoisuutta tavoittelevaan yhteiskuntaan kuuluvaksi. Se on kuitenkin monen lapsen todellisuutta. Lapsi saattaa altistua vanhempien väliselle vainolle – tai joutua jopa itse sen kohteeksi.

Riitaisissa eroissa lapsi joutuu usein entisten puolisoiden kiistojen välikappaleeksi, jopa entisen puolison kontrollointikeinoksi. Viranomaisten ja muiden tukitahojen tiedot ja keinot riitaisten erojen, perheväkivallan ja eron jälkeisen vainon tunnistamiseksi ja estämiseksi ovat huonot.

Tämä selvisi viisi vuotta sitten alkaneessa Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Viola – väkivallasta vapaaksi ry:n Varjo-hankkeessa. Viranomaiset eivät edes tienneet, että ex-puolison vainoamista voisi olla olemassa. Vainoaminen ei johdu lapsesta, vaan yleensä sen motiivi on kosto tai halu saada puoliso takaisin. Tutkimusten mukaan vainon kohteiksi joutuvat useimmiten naiset.

Vaino on usein jatkoa perheen yhdessäolonaikaiselle väkivallalle. Sen lisäksi, että vaino merkitsee lapsille erityistä koettua väkivallan muotoa, vainon varjossa eläminen sisältää uhkaa, epätietoisuutta ja vaikeita tunteita, kuten syyllisyyttä, pelkoa ja häpeää. Vaino on lapselle vakava stressitekijä, joka vahingoittaa.

Vuoden 2014 alusta vainosta tuli virallisen syytteen alainen rikos, josta maksimirangaistus on 2 vuotta vankeutta. Laissa vaino määritellään oikeudettomaksi ja toistuvaksi uhkaamiseksi, seuraamiseksi, tarkkailemiseksi ja yhteyden ottamiseksi tai muuksi edellä mainittuihin rinnastettavaksi toiminnaksi, mikä on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa ja ahdistusta.

Varjo-hankkeessa on selvitetty puolisoiden ex-puolisoonsa kohdistamaa vainoa, sen yleisyyttä ja syitä. Tavoitteena on ollut etsiä myös keinoja vainoamisen ennaltaehkäisemiseksi.

On tärkeää, että eroavien puolisoiden kanssa työskentelevät ammattilaiset osaavat tunnistaa väkivallan eri muodot ja kykenevät arvioimaan tilanteen myös silloin, kun näkyviä merkkejä väkivallasta ei ole. Erityisen tärkeää on kuulla myös lasta ja huomata mahdollinen pelko toista vanhempaa ja tapaamisia kohtaan.

Lapset, eron jälkeinen väkivalta ja vaino -koulutus järjestetään Kuopiossa 30.11.2017 klo 9:15-15:30. Paikka on maakuntasali, Sepänkatu 1. Kouluttajina Pia Marttala ja Pirjo Ervasti.

Koulutuksen järjestää Kuopion Ensikotiyhdistys ry ja YHDESSÄ!-hanke.

Ero ja yhteistyövanhemmuus -hanke (2017-18) -Kehitämme eroauttamisen palveluita

Vanhempien ero koskettaa vuosittain noin 40 000 lasta tai nuorta. Eron tapahtuessa 60 prosenttia lapsista on pieniä, korkeintaan alakoululaisia. Vanhempien parisuhteen päättyminen on suuri muutos kaikille perheenjäsenille. Vanhempien ero heijastuu aina myös lapsen elämään. Vanhempien välisen yhteistyön sujuvuus eron jälkeen ja suhteen säilyminen molempiin vanhempiin on tärkeää. Se suojaa lasta ja tukee lapsen sopeutumista muutoksiin.

Jotta turvattaisiin lapsen hyvinvointi, on vanhempien hyvä eroa pohtiessa tai eron jälkeen hakea tarvittaessa apua oman selviämisen tueksi sekä vanhemmuuden haasteisiin uudessa tilanteessa. Eron herättämien tunteiden läpikäyminen tekee eroon sopeutumisen ja eron jälkeisen elämän aloittamisen helpommaksi myös vanhemmille itselleen.

Kuopion ensikotiyhdistyksen hanke Ero ja yhteistyövanhemmuus on kansalliseen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE) liittyvä osaprojekti, jossa kehitetään eroauttamista. Keskiössä on lapsi ja lapsen edun ja oikeuksien toteutuminen.

Ero ja yhteistyövanhemmuus -hankkeessa kartoitetaan millaisia ja kuinka järjestettyjä palveluita eroa harkitseville ja eronneille vanhemmille on tarjolla Pohjois-Savossa. Eroauttamistyötä tekevien välille luodaan vahva verkosto, jotta perheille turvataan palveluiden oikea-aikainen saatavuus ja palveluohjaus. Eropalvelut mallinnetaan osaksi koko maakunnan kattavaa perhekeskustoimintaa.

Lisätietoa: Tuula Heiskanen, projektityöntekijä p. (044) 369 7217 tai tuula.heiskanen(at)kuopionensikoti.fi

Vanhempi vankilan porteilla -hanke

MYÖS VANKI VOI OLLA VANHEMPI!

Suomessa arvioidaan olevan lähes 10 000 lasta ja nuorta, joiden vanhempi on vankilassa. Vanhemman vankeusrangaistuksen suorittaminen koskettaa koko perhettä ja hänen lähipiiriään. Vankilatuomiolta vapautuminen on iso elämänmuutos koko perheelle. Vankien lapsilla on tutkimusten mukaan suurempi riski mielenterveysongelmiin ja vaikeuksiin kaverisuhteissa ja ovat täten alttiimpia syrjäytyä.

Vankeuslain mukaan lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempaansa. Vankilassa olevaa vanhempaa tulisi tukea suhteiden ylläpitämisessä perheeseensä sekä läheisiinsä ja annettava mahdollisuus osallistua lastensa elämään ja kasvatukseen, jos se on lapsen edun mukaista. Vahvat siteet lapsiin ja puolisoon auttavat merkittävästi vankeusajan jälkeistä elämää ja lisäävät mahdollisuuksia irtautua rikollisesta elämäntavasta.

Ensi -ja turvakotien Vanhempi vankilan portilla -hanke (2017-2019) tarjoaa mahdollisuuden selvittää rikosseuraamusasiakkaan vanhemmuuden tukemisen mahdollisuuksia ja lapsen osallisuutta.

Hankkeessa kehitetään vankien ja heidän perheittensä kanssa tehtävää oikea-aikaista perhetyötä jo vankeusaikana, mutta erityisesti koevapauteen tai ehdonalaiseen siirtymisen vaiheessa. Vapautuminen vaikuttaa suuresti koko perheeseen, mutta vankien lapset ja puolisot ovat jääneet usein vangin vapauden suunnittelussa vähälle huomiolle. Hankkeessa vahvistetaan perhesuhteita vapautumiseen liittyvän suuressa elämänmuutoksessa tukemalla vankeja vastuullisen vanhemmuuden ylläpitämiseen vanhemmuuskeskusteluiden ja valvottujen tapaamisten muodossa. Lapsen osallisuus on meille erityisen tärkeää.

Hankkeessa kartoitetaan rikosseuraamusasiakkaiden perhetyötä tukevia käytäntöjä sekä menetelmiä ja kootaan niistä koulutusmalli rikosseuraamusasiakkaiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Perheiden kanssa tehtävän työn rinnalla rakennetaan ja vahvistetaan alueellisia viranomais- ja järjestöverkostoja. Käytäntöjen levittämisellä, aidolla vuoropuhelulla sekä toimivalla yhteistyöllä on vaikutuksia vankien ja heidän perheidensä hyvinvointiin. Hankkeen kehittämistyön lähtökohtana on Rikosseuraamuslaitoksen Lapsi- ja perhetyön linjaukset ( 2013).

Hanke on STEAN: rahoittama, joka toteutuu yhteistyössä kolmen jäsenyhdistyksen kanssa: Kanta-Hämeen perhetyö ry, Kuopion ensikotiyhdistys ry sekä Lahden ensi- ja turvakotiyhdistys ry. Kanta-Hämeen ja Lahden projektityöntekijänä toimii Nana Lindholm ja Kuopiossa Anna Koistinen. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Rikosseuraamuslaitos, Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS sekä Vankien Omaiset VAO ry.

Lisätiedot: Anna Koistinen, projektityöntekijä, p. 044-3697216.

anna.koistinen@kuopionensikoti.fi

 

Etsimme vapaaehtoisia

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta?

Kuopion ensikotiyhdistys tarjoaa monia mahdollisuuksia toimia lapsiperheiden hyväksi.

Vapaaehtoistoiminta sopii sinulle, jolla on hieman aikaa ja halua auttaa sekä kyky tulla toimeen ihmisten kanssa. Mitään erityisosaamista et tarvitse.  Auttamisen hyvänä lähtökohtana on kuitenkin tasapainoinen tilanne omassa elämässä.

Etsimme vapaaehtoisia

* Lapsiperheiden tukihenkilöiksi ja lastenhoitajiksi

* synnyttäjän tukihenkilöksi – Doulaksi

* Eroneuvo-vapaaehtoiseksi

* Mieskaverit®- toimintaan

Tutustu vapaaehtoistoiminnan muotoihin ja löydä omasi!

www.kuopionensikoti.fi/kansalaistoiminta/#

www.mieskaverit.fi

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Vapaaehtoiseksi pääsee haastattelun ja koulutuksen kautta https://mgp..-en-ligne/. Koulutus kestää 6-15 tuntia, riippuen vapaaehtoistoiminnan muodosta. Me koulutamme sinut tehtävään ja tarjoamme toiminnanohjausta sekä virkistystoimintaa. Ammatillisen työntekijän tuki on vapaaehtoistoimijoiden käytössä koko toiminnan ajan.

Lapsiperheitten tukihenkilöt/lastenhoitajien, Doulien sekä Eroneuvo-vapaaehtoisten koulutukset koostuvat kahdesta osioista; ensin on kaikille yhteinen perehdytys (3t), sitten on syventävät koulutusosiot (3 tai 9 tuntia). Mieskaveritoiminnalla on oma erillinen koulutuskokonaisuutensa (15tuntia).

Koulutukset syksyllä 2017

lapsiperheitten tukihenkilöt/lastenhoitajat, Doulat ja Eroneuvo-vapaaehtoiset

25.9.  klo 17-20 Yleinen perehdytys

29.9. klo 17-20 ja 30.9 klo 9-15 vapaaehtois-Doula koulutus

2.10 klo 17-20 Eroneuvo-vapaaehtoisten koulutus -lisäksi kaksi myöhemmin sovittavaa koulutuspäivää

9.10 klo 17-20 lastenhoitajat/tukihenkilöt

 

Mieskaverikurssi: ma 23.10, ma 30.10., ma 6.11. klo 17-20 ja la 18.11 klo 9-15

Lue lisää:
www.mieskaverit.fi

 

Ilmoittaudu mukaan!

Yhteyshenkilö: Riitta Kokkonen p. 044 3697214 riitta.kokkonen@kuopionensikoti.fi

Huomio: heinäkuussa ilmoittautumiset ainoastaan sähköpostitse työntekijän ollessa lomalla. Heinäkuussa emme pysty vastaamaan ilmoittautumisiin, mutta otamme yhteyttä viestien perusteella heti elokuussa. Puhelimitse voi ilmoittautua 1.8. alkaen.

 

Avoin työpaikka: projektityöntekijä Lape-hankkeeseen

Kuopion ensikotiyhdistys ry on yleishyödyllinen järjestö, joka tukee vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa. Olemme toimineet lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena vuodesta 1946. Teemme monipuolista työtä Kuopion ja Pohjois-Savon alueella, tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Yhdistyksen palveluksessa on 29 työntekijää. Ammattilaisten lisäksi työssämme on mukana joukko koulutettuja, tehtäviinsä sitoutuneita vapaaehtoisia. Yhdistys on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestö. Yhdistys hakee nyt PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2017 – 30.10.2018 toteuttamaan yhdistyksen osuutta YHDESSÄ! Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -hankkeessa.

Yhdistyksen osuus hankkeessa liittyy eroauttamiseen. Tavoitteena on kartoittaa alueen olemassa olevat palvelut, mallintaa eroauttamispalvelut maakunnan uusi sote-rakenne huomioiden ja rakentaa eroauttamistyötä tekevien tahojen (julkinen sektori, seurakunnat, järjestöt) verkostot. Projektityöntekijänä vastaat tavoitteiden toteuttamisesta. Teet yhteistyötä Pohjois-Savon hankkeen muiden toteuttajien ja toimijoiden kanssa.

Toivomme, että sinulla on näkemystä palvelujärjestelmän asiakaslähtöisestä kehittämisestä, lapsilähtöisestä työskentelystä ja eroauttamisesta. Pystyt työskentelemään itsenäisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja jäsentämään isoja kokonaisuuksia. Raportoit sujuvasti. Vuorovaikutustaitosi ovat hyvät ja verkostotyösi sujuu.

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Katsomme eduksesi lastensuojelutyön, järjestötyön ja palvelumuotoilun kokemuksen.

Tarjoamme haastavan työn ja näköalapaikan maakunnan lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen. Projektin aikana saat tukea myös Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työmuodon työntekijöiltä ja vertaistukea muissa liiton jäsenjärjestöissä tehtävästä Lape-kehittämistyöstä. Tehtävässä on mahdollisuus yhteen sovittaa työ ja muu elämä joustavien työaikojen avulla.

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelulan työehtosopimusta. Palkkaluokka on G28.

Lisätietoja tehtävästä antaa avopalvelupäällikkö Tytti Lintunen (tytti.lintunen@kuopionensikoti.fi) puh. 044 369 7209 29.6. ja 12.-13.7. klo 9 – 15. Lähetä hakemuksesi ja cv:si viimeistään 13.7.2017 mennessä osoitteeseen tytti.lintunen@kuopionensikoti.fi Haastattelut pidetään 7.8. klo 10 – 16.

KUOPION ENSIKOTIYHDISTYKSEN TYÖ TAVOITTI NOIN 500 TARVITSEVAA VUONNA 2016

70-vuotias yhdistys tukee Pohjois-Savon lapsiperheitä turvallisessa arjessa

Kuopion ensikotiyhdistys tarjosi vuonna 2016 apua ja tukea noin 500 tarvitsevalle Kuopion ja Pohjois-Savon alueella.

Apua saivat muun muassa mielenterveysongelmien ja päihderiippuvuuden kanssa kamppailevat vanhemmat. Lisäksi tukea tarjottiin vauvojen univaikeuksiin, eronneille perheille sekä vanhemmille, jotka tarvitsivat tukea lapsen ja vanhemman tapaamisiin.

Kuopion ensikotiyhdistys perustettiin 70 vuotta sitten auttamaan yksinäisiä äitejä. Nykyisin yhdistys tarjoaa monipuolisia, ammattimaisia tukipalveluita vauva- ja lapsiperheille koko Pohjois-Savon alueella. Yhdistys työllistää lähes 30 kokopäiväistä ja osa-aikaista työntekijää.

Vuonna 2016 yhdistyksen toiminnassa korostui sekä vapaaehtoistoiminnan kasvu että nykyisten palveluiden entistä parempi käyttöaste. Ensikoti Pihlan ja eroperheiden tapaamispaikkatoiminnan käyttöasteet nousivat selvästi.

Ensikoti tukee päihderiippuvuudesta toipuvien kuntoutumista

Yhdistyksen ylläpitämät ensikoti Pihla ja avopalveluyksikkö Amalia tukivat vuonna 2016 yhteensä 26:n päihdeongelmien kanssa kamppailevan perheen kuntoutumista. Apua sai 25 äitiä, 12 isää ja 24 lasta. Erityisesti ensikoti Pihlassa vuosi oli työntäyteinen: kaikki hoitopaikat olivat koko vuoden täydessä käytössä. Hoitovuorokausia oli lähes 3900.

Pihla ja Amalia ovat osa Ensi-ja turvakotien liiton koordinoimaa, valtakunnallista Pidä kiinni -hoitojärjestelmää. Toiminta on tutkitusti tehokasta: kaksi kolmasosaa asiakasperheistä selviää niin, että lapsi voi kasvaa yhdessä biologisten vanhempiensa kanssa lapsen turvallista kehitystä tukevassa ympäristössä.

Hoitojaksojen aikana tuetaan samanaikaisesti lapsen ja vanhemman toimivan vuorovaikutuksen syntymistä sekä vanhemman toipumista päihderiippuvuudesta. Samalla opetellaan arjen ja vuorovaikutustaitojen hallintaa. Riittävän pitkä, mieluiten jo raskausaikana alkanut intensiivinen hoito ja jatkokuntoutus tukevat päihteettömän lapsiperhearjen sujumista myös kotiutumisen jälkeen.

Vapaaehtoiset synnyttäjien tukena – toiminta kasvaa

Vapaaehtoistyössä erityisesti doula-toiminta saavutti uutta suosiota. Synnytyksen tukihenkilöitä eli doulia koulutettiin lisää ja yhä useampi tuleva äiti sai heiltä tukea raskauden aikana ja synnytyksessä.

“Synnytys, vauvan odottaminen ja pikkuvauva-aika mietityttävät monia. Tämä näkyy doula-toiminnassa, jossa monet saavat tukea äidiksi tulemiseen”, kertoo ensikotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Pehkonen. “Ensi syksynä koulutamme lisää myös vapaaehtoisia mieskavereita, joille näyttäisi olevan myös paljon kysyntää.”  

Kuopion ensikotiyhdistyksellä on noin 40 aktiivista vapaaehtoista. He toimivat lapsiperheiden tukihenkilöinä, lastenhoitajina, synnytyksen tukihenkilöinä eli doulina, eroavien vanhempien vertaistukihenkilöinä sekä mieskavereina lapsille, joiden elämässä ei ole isää tai muuta läheistä miehen mallia.

Lisätietoa:
Kuopion ensikotiyhdistys ry
toiminnanjohtaja
Pirjo Pehkonen
puh. 044 3697 220
pirjo.pehkonen@kuopionensikoti.fi
www.kuopionensikoti.fi

Yhdistys Facebookissa:
https://www.facebook.com/kuopionensikotiyhdistys

Kuopion ensikotiyhdistys ry tukee vauva- ja lapsiperheitä hyvän arjen turvaamisessa. Olemme toimineet lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukena vuodesta 1946. Teemme monipuolista työtä Kuopion ja Pohjois-Savon alueella, tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Ammattilaisten lisäksi työssämme on mukana joukko koulutettuja, tehtäviinsä sitoutuneita vapaaehtoisia.

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja hyvään arkeen

Odottajan olohuone -synnytykseen ja vauva-aikaan valmistava ryhmä

 

11.9.-16.10.2017, maanantaisin klo 17.00-19.30, osoitteessa Haapaniementie 10

Ryhmä on ammatillisesti ohjattu, suljettu vertaisryhmä. Ryhmään ovat tervetulleita ensisijaisesti ensimmäistä lastaan odottavat. Ryhmä voi auttaa erityisesti odottajia, joilla liittyy pelkoa, jännitystä tai epävarmuutta synnytystä ja/tai vauva-aikaa kohtaan. Ryhmän tavoitteina ovat vanhempien omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen tukeminen ja tunnesuhteen vahvistuminen vauvaan sekä vertaisuuden vahvistuminen.

Paikat (5-8 perhettä) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmän kaikille tapaamiskerroille osallistuminen on suotavaa. Puolisot ja tukihenkilöt osallistuvat yhdelle tapaamiskerralle (25.9.). Parhainta aikaa osallistumiseen ovat raskausviikot 20-30.

Ryhmässä (7 tapaamiskertaa) keskustellaan vauvan odotukseen, synnytykseen ja vauva-aikaan liittyvistä aiheista sekä tehdään liike-, ääni- ja rentoutusharjoituksia, joiden avulla voi valmistautua tulevaan synnytykseen ja vuorovaikutukseen vauvan kanssa. Aikaa jätetään myös vapaalle keskustelulle ja kysymyksille. Viimeinen tapaaminen järjestetään vauvojen syntymän jälkeen. Tapaamisiin kuuluu iltapala.

”Raskauden tuomista ajatuksista ja muutoksista on voinut puhua avoimesti. Ryhmäläiset ovat tsempanneet toisiaan. Yhteys ryhmään jatkuu edelleen.”

”Ryhmän kautta on tullut mielenrauha, koska on saanut paljon tarpeellista tietoa odotusajasta, valmistautumisesta ja synnyttämisestä, sekä erityisesti miten voi olla aktiivinen itse.”

”Turhat pelot ovat hävenneet, nyt koen olevani rohkeampi suhteessa synnytykseen.”

(Otteita kevään ryhmän palautteista)

RYHMÄÄN OSALLISTUMINEN ON MAKSUTONTA.

Ilmoittautuminen 4.9.2017 mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Baby blues – työntekijä, vapaaehtoisdoula-koordinaattori, kätilö, Laura Lahti puh. 044 3697202 tai laura.lahti@kuopionensikoti.fi

Päiväryhmä Kehrävän syksyn ryhmä käynnistyy 5.9.

 

Päiväryhmä on 3-5 vanhemman ja alle kaksi vuotiaan vauvan muodostama suljettu vertaisryhmä vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen tueksi. Perheitä tavataan muutaman kerran ennen ryhmän alkua, joten ota pian yhteyttä Kehrävän ohjaajiin niin kerromme toiminnasta lisää. p.044-3697212 ja 044-3697213.