Oletko kokenut väkivaltaa läheisessä ihmissuhteessa? Tule mukaan kehittämään väkivaltatyön palveluita Pohjois-Savon alueella!

Kuopion ensikotiyhdistys kehittää Pohjois-Savossa uusia palveluita henkilöille, jotka kokevat väkivaltaa läheisessä ihmissuhteessa. Tavoitteena on, että apua olisi saatavilla nykyistä helpommin ja nopeammin sekä väkivaltaa kokeneille että tekijöille. Kehittämistyössä ammattilaiset ja väkivaltaa kokeneet miettivät yhdessä, millainen apu toimisi parhaiten.

Lähisuhdeväkivallan katkaiseminen ja siihen puuttuminen on vaikeaa sitä kokevalle, tekevälle ja myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Väkivaltaa kokeneet tietävät, että oikeanlaisen avun löytäminen voi kipeässä elämäntilanteessa olla liian monen kynnyksen takana.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiaa ei aina osata ottaa luontevasti puheeksi, vaikka työntekijällä heräisi väkivallasta huoli. Puheeksi ottamisen jälkeen väkivaltaa kokenut pitäisi tarvittaessa osata ohjata sopivan avun äärelle.

Kuopion ensikotiyhdistys koordinoi väkivaltatyötä kehittävää Pelotta-hanketta vuosina 2018-2020. Tavoitteena on, että pian lähisuhdeväkivaltaan saadaan varmemmin ja helpommin apua koko Pohjois-Savon alueella.

Elokuussa 2018 olemme avanneet väkivaltatyön avopalvelut, joiden kehittämistä jatkamme yhdessä väkivaltaa kokeneiden, eli kokemusasiantuntijoiden kanssa. Heidän osallistumisensa on tärkeää, jotta tuki löytää sitä tarvitsevat ja on oikeanlaista.

Avopalvelussa autamme lähisuhteissaan väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneita. Asiointi on luottamuksellista ja maksutonta, ja tarvittaessa apua voi hakea myös nimettömänä. Avopalveluissa voi keskustella ammattilaisen kanssa kahdestaan tai osallistua vertaisryhmään. Väkivaltaa lähisuhteissaan käyttäneet ohjaamme heille sopivan avun piiriin.

Pelotta-hankkeessa järjestetään lisäksi erilaisia koulutuksia ja annetaan infoa ammattilaisille. Hanke on osa maakunnallista perhekeskustoimintaa.

Mikä auttaa väkivaltatilanteessa? – Kokemukset kuuluviin!

Kokemusasiantuntijoilla ja väkivallasta selvinneillä on tietoa siitä, mikä lopulta auttoi ja millaista apua he olisivat kaivanneet lisää. Tämä tieto on arvokasta palveluiden kehittäjille. Kokemuksien avulla tukipalveluiden pohjaksi saadaan mahdollisimman laaja näkemys väkivaltaisen lähisuhteen todellisuudesta.

Väkivallalla on seurauksia. Se aiheuttaa voimakasta häpeää. Väkivaltaa kokenut voi epäillä ja vähätellä omaa kokemustaan. Väkivalta voi vaikuttaa monin eri tavoin sitä kokevan mieleen: kuormittaa, uuvuttaa, viedä yöunet, ruokahalun ja normaalin toimintakyvyn – pelko lamaannuttaa.

Tarinat todellisista kokemuksista, myös avun onnistumisista ja epäonnistumisista, auttavat  ammattilaisia kehittämään auttamisen tapoja ja palvelutilanteita entistä paremmiksi.

Mikä merkitys kokemuksen jakamisella voi olla sinulle?

Kokemusasiantuntijoille suuri motivaation lähde on usein halu auttaa muita samassa tilanteessa olevia. Oma raskaskin elämänkokemus voi saada myönteisen merkityksen, jos sen jakamisesta on hyötyä muille.

Väkivallasta toipuminen on pitkä tie. Oman kokemuksen käsittely voi olla parantavaa ja oivalluksia herättävää, vaikka tapahtumista olisikin jo aikaa. Kehittämistyöhön osallistuminen voi luoda toivoa ja tukea selviytymistä elämässä eteenpäin.

Mitä sinä olisit toivonut muiden tekevät, kun elit väkivaltaisessa lähisuhteessa? Kertomalla voit olla mukana auttamassa.

Tervetuloa mukaan ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteiseen TUIKE -kehittäjätiimiin. Tapaamisia on parin kuukauden välein ja voit osallistua silloin, kun sinulle sopii.

Toiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa.

Ota yhteyttä, jos haluat muutoin olla hankkeessa mukana kokemusasiantuntijan roolissa. Voit auttaa esimerkiksi vertaistukiryhmissä tai koulutuksissa kertomalla omaa tarinaasi tai mahdollisesti median uutisoinnissa.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!
Hanna p. 044 3697211, hanna.ravi[a]kuopionensikoti.fi
Vuokko p. 044 3697210, vuokko.pekkarinen[a]kuopionensikoti.fi


Blogi perustuu Pelotta-hankkeen harjoittelija Tiia Turusen (VTM) kirjoitukseen, jonka pohjana on mm. kokemusasiantuntijan haastattelu. Lue kirjoitus kokonaisuudessaan täältä.